Veritas Cluster Server for Vmware ESX

Vmware ESX Enteprise disponuje nástroji pro zajištění vysoké dostupnosti virtuálních serverů. Co se ale stane v případě, že např.:

Odpověď zní: Nastane výpadek příslušné služby! Ano a to i v případě, že celá VI-3 pracuje bez problémů.

Právě i takové případy řeší naše společnost za naše spokojené zákazníky. V případě požadavků maximální vysoké dostupnosti dodáváme řešení postavené na produktu Veritas Cluster Server for Vmware ESX od společnosti Symantec. Jedině tato řešení zabezpečují chod vašich aplikací s maximální dostupnosti v prostředí Vmware.

Veritas Cluster for Vmware ESX

Implementací tohoto řešení získáte:

Chcete se na něco zeptat? Neváhejte nás kontaktovat.